Reportáž z poslední fotoexpedice do Českosaského Švýcarska

O víkendu proběhla další fotoexpedice, tentokrát v Česku v Českosaském Švýcarsku. A musím předeslat, že až na vlažný začátek počasí se neděle povedla náramně.

Zatímco v sobotu jsme díky počasí mlhu nestihli a ráno udělali tradiční fotky z tradičních míst, odpoledne už bylo jasné, že páteční focení v Německu a sobotní v Českosaském Švýcarsku by se v neděli mohlo doplnit nějakou mlhou. Všechno tomu nasvědčovalo, už večer, když jsme se vraceli ze Zlatého vrchu se začaly tvořit první chomáče mlhy. Bylo rozhodnuto, že v neděli musíme vystoupat na vyhlídky.

Časné vstávání a začátek výstupu na Mariinu vyhlídku v šest ráno jsme museli s ohledem na východ Slunce zvládnout do sedmi. Počasí mi ale připadalo jako vhodnější pro výstup na Wilémininu vyhlídku, protože z ní je trošku lepší výhled na údolí kolem Jetřichovic a hlavně Mariinu vyhlídku. Ta v takových kostalacích povyskočí nad mlhu a otevře úžasnou podívanou.

Všichni statečně stihli krásný okamžik, ještě i s rezervou na přípravu stativů a fotoaparátů, takže po sedmé jsme začali fotografovat nejdříve bez Slunce na obloze, později už s vycházejícím Sluncem, které zaplavilo mlhu dole pod námi.

​Od roku 2009, co jezdím s fotoexpedicemi do Českosaského Švýcarska, se jen několikrát stalo, aby mlha měla takovou – prakticky ideální fotografickou – konzistenci a dovolila nám fotografovat v podstatě až do 11 hodin, kdy jsme zcela vyčerpaní a hladoví sestupovali dolů na dobrou kávu.
V neděli odpoledne už jsme jen sestoupili k Dolskému mlýnu a fotografovali do asi třetí odpolední hodiny.