Jak fotografovat Slunce – 5 let práce a 200 mil. fotografií

Blog

V NASA začali v únoru 2010 fotografovat Slunce. V laboratoři Solar Dynamics Observatory (SDO) 1800 dní dělali snímky nám nejbližší hvězdy. Po pěti letech spojili tento časosběr do videa, které bylo tvořeno z 200 mil. snímků a 2 600 TB dat.

Fascinující video pomohlo nejen pozorovat jevy na povrchu Slunce, ale také pochopit pohyby koronosféry a chování masivních výtrysků solárního materiálu do okolního vesmíru.

Slunce na Youtube

Přímo v NASA mají expozici, kde si můžete snímky prohlédnout v mnohem větší velikosti.